Υπηρεσίες

  • Atelier – Σχεδιασμός εντύπου
  • Τμήμα προεκτύπωσης & montage
  • Τμήμα ψηφιακής εκτύπωσης digital offset
  • Τμήμα ψηφιακής εκτύπωση large format plotter
  • Τμήμα finishing με κοπτικό router
  • Πλήρες βιβλιοδετείο